skip to Main Content

Het ontwerp

Compleet nieuwe tuinen

Thijm Tuinen maakt goed doordachte tuinontwerpen, waarbij het;
om tot degewenste resultaten te komen, van groot belang is dat
er vooraf een goede dialoog met de opdrachtgever plaatsvindt;
het moet ‘klikken’ !.
Een ‘Thijm Tuin’ is maatwerk, waarbij in het ontwerp altijd rekening
wordt gehouden met de persoonlijke wensen van de opdrachtgever.

Bestaande tuinen

Bestaande tuinen hoeven voor ons niet altijd helemaal “op de schop”;
het zijn als het ware ruwe diamanten, die door het aanbrengen van
de juiste slijpvakken, lees aanpassingen, weer volledig kunnen gaan
schitteren.

Ontwerpkenmerken

Het huis of gebouw vervult een centrale functie in het ontwerp. De tuin vormt als het ware een onlosmakelijk geheel met het huis. Zichtlijnen vanuit het huis, of juist ernaar toe, spelen een belangrijke rol. Het ontwerp steekt pas dan goed in elkaar, wanneer het lijkt alsof de bouwarchitect en Thijm Tuinen rond dezelfde teken-
tafel hebben gezeten; de tuin moet als een goed zittende jas om het huis of gebouw passen.

Materiaalgebruik

 

Beplantingen

Het uitvoeren van beplantingen is een van de  grote specialiteiten
van Robin Alberdingk Thijm. De lijnvoering in de tuin wordt door
de beplantingskeuze extra geaccentueerd. Ook planten, die zichzelf
alleen door uitzaaien in stand kunnen houden,kunnen deel uitmaken
van het beplantingsplan. De verfkleuren op het pallet van een kunst-
schilder zijn voor Robin planten in de tuin.
Door goede begeleiding van de tuin ontstaan op den duur weelderige
composities van planten.

Bestratingen

Bij de bestratingskeuze wordt rekening gehouden met de kleur van
de bakstenen en van de gevels van het huis, zodat bestrating en huis
goed met elkaar  harmoniëren.
In bestaande tuinen kan eventueel het aanwezige materiaal indien
mogelijk worden hergebruikt (recycling!).

Bouwkundige werken

Hieronder worden o.a. verstaan: schuttingen, pergola’s, priëlen,
waterpartijen,tuinmuren en schuren enz..
Ze worden goed passend ontworpen bij de rest van de tuin en
het huis. Altijd wordt geprobeerd het “nieuwbouwwijk-effect”
met kant en klare schuttingen, pergola’s en schuren te vermijden.
Met een en ander komen gezellige en smaakvolle “woon”-tuinen
tot stand.

Maak direct een afspraak